Dodatok č.1 k VZN č.22016 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v predškolskom a školských zariadeniach a úhradu stravného

Zverejnené
30. júna 2017
Kategória

Prílohy