Návrh Dodatku č.1 VZN č.22016 o výške príspevku dieťaťa a žiaka v predškolskom a školských zariadeniach v obci Prievaly

Zverejnené
31. mája 2017
Kategória

Prílohy