Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Prievaly o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady