Preskočiť na obsah

NÁVRH VZN č.4-2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku v MŠ a školských zariadeniach v obci Prievaly v roku 2020