Návrh VZN č. 42016 o výške dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ a školského zariadenia

Zverejnené
30. novembra 2016
Kategória

Prílohy