Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.42022 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Prievaly