Návrh VZN č.42022 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Prievaly

Zverejnené
30. novembra 2022
Kategória

Prílohy