Kalendár zberu odpadu 2023

27.3.2023 zverejnil/a prievaly_admin.

Oblasť
2xmesačne
Tlačiť   Stiahnuť PDF  
Komunálny odpad Papier Plasty
Január
3
7
17
20
31
Február
3
14
28
Marec
3
14
17
28
Apríl
4
12
25
Máj
3
10
23
26
Jún
2
6
20
Júl
4
10
18
21
August
1
11
15
30
September
8
12
26
29
Október
10
13
24
November
7
10
21
24
December
5
19

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.