Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2024

Zverejnené 19.12.2023.

Oblasť
2x mesačne
Tlačiť   Stiahnuť PDF  
Komunálny odpad Papier Plasty
Január
3
6
16
19
30
Február
2
13
27
Marec
1
12
15
26
Apríl
3
9
23
Máj
7
13
21
24
Jún
4
7
18
Júl
2
8
16
19
30
August
13
16
27
September
10
13
24
27
Október
8
11
22
November
5
8
19
22
December
3
17
31

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.