Preskočiť na obsah

Bezplatné dlhové poradenstvo Senica

Zverejnené 10.1.2023.

Vážení, občania, dávame vám do pozornosti Bezplatné dlhové poradenstvo:

Pobočka Bezplatného dlhového poradenstva sídli v meste Senica, v budove Allianz – Slovenskej poisťovne, na Štefánikovej ulici 698/7, vchod od notára, na 2.NP.
Ponúkame bezplatné poradenstvo:
 ekonomické – analýza dlhov spolu s analýzou príjmovej a výdavkovej situácie a odporúčaním optimalizácie rozpočtu.
 právne – analýza zmluvných záväzkov, vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení.
 psychologické – analýza dopadov zadlženia na psychické zdravie, pomoc so zvládaním ťažkej životnej situácie.

Integrované poradenstvo s odborníkmi pomôže ľudom pochopiť zložitú situáciu a pomôže im nájsť možnosti riešenia v ich aktuálnej životnej situácii.

ODDELENIE BEZPLATNÉHO DLHOVÉHO PORADENSTVA, Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA

Cieľovými skupinami sú nezamestnaní (nedostatok práce, nízka kvalifikácia, vyhýbajúci sa zamestnaniu kvôli exekúcii), zadlžení sociálne odkázaní, zadlžení mladí dospelí po odchode z Centra pre deti a rodiny, ľudia z prostredia generačne reprodukovanej chudoby, zadlžení dôchodcovia, zadlžení ľudia bez domova, osoby v exekúcii, ľudia v psychickej kríze spôsobenej dlhmi, ľudia uvažujúci o osobnom bankrote, ľudia nezvládajúci rodinné hospodárenie, ľudia v dlhovej pasci kvôli osobnej kríze, ľudia, ktorí prišli o prácu a následne sa dostali do dlhovej špirály počas pandémie Covid 19.

Našimi klientmi sú ľudia, ktorí:
– v súčasnosti meškajú so splátkami bankových úverov a pôžičiek
– meškajú so splátkami iných než bankových pôžičiek
– meškajú s povinnými splátkami (nájomné, elektrina, plyn, voda,, paušály,…)
– dlžia zdravotnej alebo sociálnej poisťovni neuhradené poistné
– dlžia daňovej správe či obci na poplatkoch a daniach

Cieľom bezplatného dlhového poradenstva nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale aj zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal.

Obraciame sa na Vás, ako na našich regionálnych partnerov, so žiadosťou o spoluprácu s propagáciou Bezplatnej dlhovej poradne Vašim spoluobčanom, ktorí práve teraz hľadajú alebo žiadajú o pomoc na obecných úradoch, a to formou uverejnenia informačného letáku na informačnej tabuli,  webovej stránke obce a vyhlásením informácie o činnosti Bezplatnej dlhovej poradne v obecnom rozhlase.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 0915 837 742, mailom na adrese bdp.se@upsvr.gov.sk alebo osobne na adrese Štefánikova 698/7, Senica. Bližšie informácie môžete nájsť aj na stránke www.pomahamedlznikom.sk.

Ďakujeme a zostávame s pozdravom

Kolektív Bezplatnej dlhovej poradne