Preskočiť na obsah

Obyvateľstvo v minulosti

Pozoruhodné je, že dnešný počet obyvateľov je menší ako bol napríklad pred 150 rokmi.

Svoj podiel na tom malo i vysťahovalectvo. V roku 1715 žilo v Prievaloch 25 poddanských a 19 želiarskych domácností. V 15. storočí tu bolo 15-18 usadlostí, z nich ako vieme, 12 patrilo podbánovi Osvaldovi.

Počet obyvateľov v Prievaloch nie je z minulosti udávaný jednotne, sú rozdieli v literatúre, lexikónoch a šematizmoch. Uvádzame ich však pre zaujímavosť.

RokPočet obyvateľov
1731629 obyvateľov, r. kat.
1752174 rodín
1754628 obyvateľov
17921052 obyv. – z toho 1025 r. kat. a 27 žid.
18021109 obyv. – z toho 1052 r. kat. a 57 žid.
1828166 domov v nich 1162 obyv.
18341138 obyv. – z toho 1033 r. kat. a 105 žid.
18381178 obyv. – z toho 1065 r. kat. a 113 žid.
18421183 obyv. – z toho 1065 r. kat. a 118 žid.
18451294 obyv. – z toho 1122 r. kat.,121 žid. a 51 schizm.
18501300 obyv. – z toho 1127 r. kat., 5 ev.a.v., 116 žid. a 52 schizm.
18691238 obyv.
18801130 obyv.
18901184 obyv.
18971245 obyv. – z toho 1124 r. kat.,5 ev.a.v. a 116 žid.
19001068 obyv.
19051070 obyv. – z toho1010 r. kat., 1 kalv. a 59 žid.
19101070 obyv. – z toho 1010 r. kat., 1 ev.a.v. a 59 žid
19211002 obyv.
1926999 obyv. – z toho 968 r. kat. a 31 žid.
19301120 obyv.  
19381120 obyv.- z toho 1087 r. kat., 5 ev.a.v, 20 izrael., 6 českoslov. a 2 bez viery
19401130 obyv.  
19481230 obyv.  

V minulosti sa obyvatelia zamestnávali poväčšinou poľnohospodárstvom, niekoľko rodín pálením vápna, košíkarstvom a tkáčstvom, menej furmanstvom a obchodom.

Dožinkový sprievod od Božej muky smerom na vrška r. 1935.
RokPočet obyvateľovRokPočet obyvateľov
19611157 obyv1998901 obyv.
19701076 obyv.1999892 obyv.
19811024 obyv.2000883 obyv.
19841002 obyv.2001878 obyv.
1985989 obyv.2002893 obyv.
19861008 obyv.2003903 obyv.
1990961 obyv2004904 obyv.
1991950 obyv2005922 obyv.
1992939 obyv2006916 obyv.
1993935 obyv.2007925 obyv.
1994936 obyv.2008941 obyv.
1995938 obyv.2009951 obyv.
1996907 obyv.2010954 obyv.
1997907 obyv.2011950 obyv.

K sčítaniu ľudu, ktoré bolo v r. 1991 mala obec 950 obyvateľov, z toho 473 mužov a 477 žien.

     K sčítaniu ľudu, ktoré bolo v r. 2001 mala obec 878 obyvateľov, z toho 446 mužov a 432 žien.

     Obyvatelia obce sú vo veľkej miere zamestnaní v poľnohospodárstve, v podnikoch a u súkromných podnikateľov.