Civilná ochrana

Viete, aké sú čísla tiesňového volania?  Aké sú všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci? Aké sú varovné signály? Ako sa správať pri povodni? Ako sa správať pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku? Ako sa správať pri evakuácii a čo si všetko zbaliť? V nasledujúcich prezentáciách sa dozviete viac:

Informácie pre verejnosť sú spracované v rozsahu podľa § 15a ods.2 zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení.