Preskočiť na obsah

Osobnosti obce

Horváth Alojz Karol, OFMCap narodený 13.1.1917 v Prievaloch, Ord. 29.6.1940; páter 1942 Pezinok; správca kostola 1950 Pezinok; m.p. 1952; kap. 1968 Pezinok; adm. 1973 Most pri Bratislave, 1975 Mariánka; n.o. 1988 Pezinok, Ba; Zomrel 17.3.2006.

Mihál Honorius Ján, OFMCap. narodený 19.7.1917 v Prievaloch, ord. 4.7.1943
Katechéta 1943 Ba; 1952 m.p.; duchovný u sestier 1959 Podolínec; 1961 m.p.; kap. 1966 Nové Zámky; adm. 1967 Lakšárska Nová Ves; n.o. 1998 ChD Pezinok, Beckov; Zomrel 23.12.2004.

Ing. Mária Machová CSc., narodená 19.02.1953 Prievaly, okr. Senica. Vysokú školu ekonomickú v Bratislave absolvovala v roku 1983 so špecializáciou na ekonomickú teóriu. Vo vzdelávaní pokračovala štvorsemestrálnym štúdiom manažmentu verejných služieb na Masarykovej univerzite v Brne a bola na študijných pobytoch na univerzitách v Poľsku a vo Veľkej Británii.Od roku 1998 – do roku 2002 – ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku.