Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Trnavský

Okres

Senica

Región

Záhorie

Počet obyvateľov

959

Rozloha

1500 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1439

Nadmorská výška v strede obce

250 m

Hustota obyvateľstva na km2

67,02

Symboly obce

Erb obce je tvorený v červenom štíte rytier (sv. Juraj) v striebornom brnení a prilbe so zlatým chocholom, sediaci v striebornom sedle strieborného skáčuceho koňa v zlatom postroji, pravicou držiaci zlatú kopiju poza koňa vbodnutú do šije zlatého draka  položeného v päte štítu.

Vlajka obce je v tvare obdĺžnika, pričom pomer šírky k výške je 2:3. Pozostáva z troch základných farieb (červená, biela a žltá) v pomere 3:2:1, ktoré tvoria päť pozdĺžnych pruhov následne vo farbe červenej (1/7), bielej (2/7), červenej (1/7), žltej (1/7) a červenej (2/7). Ukončená je zástrihom (tzv. lastovičí chvost) , siahajúcej do 1/3 jej dĺžky. 

Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PRIEVALY

O obci

Obec Prievaly leží vo východnej časti Záhorskej nížiny na západnom úpätí Malých Karpát. Vzdušnou čiarou sú 13 km od okresného mesta Senica. Chotár Prievaly majúci výmeru 1501 ha sa rozkladá v nadmorskej výške 195 až 473 m. Na západe je to mierne zvlnená rovinná časť chotára, ktorú tvoria viate piesky, štrkohlinité nivné a močiarové uloženiny. Veľká časť chotára je zalesnená borovicovými lesmi.

Na východe je vrchovitá časť druhohorných vápencov, pieskovcov, bridlíc a menej treťohorných ílovcov a pieskovcov, zalesnená listnatými lesmi . Do chotára obce zasahuje chránená krajinná oblasť „Malé Karpaty“. V západnej časti chotára preteká potôčik Rudava, ktorý priberajúc mnohé potoky mohutnie na riečku a vlieva sa do Moravy. Obec Prievaly obtekajú dva potoky: Ambrúvka a Hlavinský potok, ktoré ústia do Rudavy. Samotná obec sa rozkladá na kopcovitom teréne, mierne zvlnenom, typu ulicovej dediny s návsou. V staršej voľnej zástavbe sa zachovalo niekoľko starých roľníckych príbytkov. V súčasnosti sa tieto príbytky prelínajú s novou výstavbou rodinných domov a niekoľkými bytovkami.

Spádovosť obce

Sídlo matričného úradu: Prievaly
Sídlo pracoviska daňového úradu: Senica
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru: Jablonica
Sídlo Okresného súdu: Senica
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru: Senica
Sídlo pracoviska obvodného úradu: Senica
Sídlo Územnej vojenskej správy: Trnava
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: Senica
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia: Senica