Preskočiť na obsah

Kultúrna činnosť v minulosti

1948

Do roku 1948 každoročne pripravovali divadelníci, mládež a dychová hudba v spolupráci s miestnymi kňazmi niekoľko programov a vystúpení. Väčšina sa uskutočnila v budove Potravného družstva.

1949

V roku 1949 vznikla Osvetová beseda, v ktorej pracovali rôzne krúžky.

1951

V roku 1951 sa v obci začalo premietať kino. Kinooperátorom bol Viktor Petržala a uč. Augustín Holič.

1962

V 60-tych rokoch najväčšie kultúrne podujatia organizovali spoločenské organizácie. V roku 1962 bolo zriadené profesionálne kino /premietal Ján Petráš, neskôr Emil Adamčík/, ktoré však pre nízku návštevnosť a zastaralú techniku v roku 1977 zaniklo. 

1965

V roku 1965 sa v obci nakrúcal film Horúci dych v priestoroch bývalej tehelne.

1974

V roku 1974 sa začala výstavba nového Domu kúltúry a 27. 10. 1978 bol slávnostne otvorený. V tom čase bol jedným z najkrajších v okrese. V novom stánku kultúry sa uskutočnilo mnoho podujatí najmä vďaka spoločenským organizáciám /ZO SZŽ, ČSČK, SZM, ZRPŠ, hasiči, poľovníci/.

Divadelný krúžok

1920

Divadelný ochotnícky krúžok v Šandorfe bol založený v roku 1920. Ročne nacvičoval najmenej jedno divadelné predstavenie. Krúžok viedli učitelia  cirkevnej školy. Premiéry sa uskutočňovali na provizórnych javiskách miestnych hostincov, neskôr v sále Potravného družstva. Divadelné hry režíroval nadšený herec Ján Chorvatovič.

1951

V roku 1951 vznikol divadelný krúžok Matice slovenskej, v ktorom hrávali i mnohí hasiči.

1954

V roku 1954 vznikol divadelný ochotnícky krúžok pre dospelých.

1955-56

Režisérom bol Blažej Škrabák, ktorý nacvičil v r. 1955-56 tri divadelné predstavenia. Predstavitelia sa tešili veľkej pozornosti verejnosti. Každá premiéra bola veľkým sviatkom. S divadelnými predstaveniami sa súbor predstavoval i v iných obciach.

1956

V r. 1956 bola nacvičená hra Nový život, potom Úbohý manžel a v r. 1958 Puknutý mliečnik. V r. 1956 nacvičili požiarnici hru Zem. Ochotníci si sami šili kostými i zhotovali kulisy. V r. 1961 nacvičila Mária Petrášová hru Svadba Ďura Šúplatu. V r. 1964 hru Hľadá sa mladá devucha a Kvočka. V r. 1965 naštudoval výbor Zväzu žien pod vedením Bernardíny Holičovej hru Z veľkej lásky. Taktiež pri ZDŠ bola aktívna činnosť detského divadelného krúžku pod vedením p. uč. Štefánie Jánošovej.

1971

V roku 1971 zahrali  ochotníci posledného divadelné predstavenie.

2012

Po 40-tich rokoch sa znovu obnovila činnosť ochotníckeho prievalského divadla. Jozef Adamčík – autor, dramaturg a herec je zakladateľom a vedúcim divadla, ktoré dostalo názov ŠANDORFSKÉ PROSCÉNIUM. Dňa 03.03.2012 bolo divadlo pokrstené a predstavilo nám svoju prvotinu, divadelné predstavenie KATAKOMBYPODKARPÁTY.

Miestna ľudová knižnica

1925

Založená v roku 1925. Mala vtedy len 26 slovenských kníh. Umiestnená bola v školskej budove. Ročne pribúdalo asi 20 kníh. Uskutočňoval sa týždeň dobrej knihy. 756 kníh sa predalo.

1951

Do roku 1951 bola knižnica umiestnená v budove MNV, potom presunutá do školy.

1963

Dotovaná bola z prostriedkov MNV. V r. 1963 bolo v knižnici 1200 zväzkov kníh.

1971

V r. 1971 bola MĽK poloprofesionalizovaná. Otvorená bola denne 4 hodiny. Konávali sa besedy so spisovateľmi a výstavky kníh.

1981

V roku 1981 bola MĽK presťahovaná do kultúrneho domu, odkiaľ však pre nevyhovujúce priestory musela byť znova presťahovaná do budovy terajšieho obecného úradu, kde funguje doteraz.

Kapela

1932

Dychová hudba v obci pôsobila od roku 1932. Vznikla z iniciatívy Jána Mihála a Františka Krajčírika pri miestnej jednote Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Muzikanti nehrali z nôt. Počet muzikantov bol 5 – 10.

1949 – 1955

Po ll. svetovej vojne prichádzal muzikantov nacvičoval muzikant Synek z Hodonína. V rokoch  1949 – 1955 v dychovke hrali: Jozef Šeliga, Jozef Pavlík, Štefan Pavlík, Štefan Rubač, Ján Adamčík, Viktor Ochránek, Albert Búran, Štefan Petráš. Popri starších muzikantoch začali nacvičovať aj mladí muzikanti. Neskôr hrávali často na svadbách a pohreboch.

1970

V roku 1970 sa súbor rozpadol.

1984

V roku 1984 vzniká nová kapela Podhoranka, ktorú vedie kapelník Jozef Vanek. Mala 15 členov, z toho tri speváčky. Aktívne sa zapájala do kultúrnych podujatí poriadaných MOS v obci /pochovávanie basy, stavanie mája a iné/.