Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Prievaly.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.9.2023

Suma s DPH 25,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Adamčíková Silvia

Dodávateľ Obec Prievaly

Dodávateľ - Sídlo Prievaly 189, 906 34 Prievaly

Dodávateľ - IČO 00309885

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

ID: 50/2023 – Obec Prievaly

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.9.2023

Suma s DPH 25,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Adamčík Štefan

Dodávateľ Obec Prievaly

Dodávateľ - Sídlo Prievaly 189, 906 34 Prievaly

Dodávateľ - IČO 00309885

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

ID: 50/2023 – Obec Prievaly

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ing. Andrej Holič, Mgr. Petra Holičová

Dodávateľ Obec Prievaly

Dodávateľ - Sídlo Prievaly 189, 906 34 Prievaly

Dodávateľ - IČO 00309885

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prievaly

Objednávateľ - Sídlo Prievaly 189, 906 34 Prievaly

Objednávateľ - IČO 00309885

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.9.2023

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Prievaly

Objednávateľ - Sídlo Prievaly 189, 906 34 Prievaly

Objednávateľ - IČO 00309885

Dodávateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00681156

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prievaly

Objednávateľ - Sídlo Prievaly 189, 906 34 Prievaly

Objednávateľ - IČO 00309885

Dodávateľ VIAMO, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Odborárska 21, 831 02 Bratislava-Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 47126221

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Holičová Petra Mgr.

Dodávateľ Obec Prievaly

Dodávateľ - Sídlo Prievaly 189, 906 34 Prievaly

Dodávateľ - IČO 00309885

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.8.2023

Suma s DPH 880,89 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Prievaly

Objednávateľ - Sídlo Prievaly 189, 906 34 Prievaly

Objednávateľ - IČO 00309885

Dodávateľ UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 53812948

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2023

Suma s DPH 662,29 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Prievaly

Objednávateľ - Sídlo Prievaly 189, 906 34 Prievaly

Objednávateľ - IČO 00309885

Dodávateľ UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 53812948

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prievaly

Objednávateľ - Sídlo Prievaly 189, 906 34 Prievaly

Objednávateľ - IČO 00309885

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prievaly

Objednávateľ - Sídlo Prievaly 189, 906 34 Prievaly

Objednávateľ - IČO 00309885

Dodávateľ EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

Dodávateľ - Sídlo Gen.M.R.Štefánika 45, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 50383230

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prievaly

Objednávateľ - Sídlo Prievaly 189, 906 34 Prievaly

Objednávateľ - IČO 00309885

Dodávateľ CBS consulting s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nevädzova 21, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 50902075

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy