Preskočiť na obsah

Urbárska spoločnosť

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo obce Prievaly

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo obce Prievaly
Prievaly,
906 34 Prievaly

V Prievaloch 06.05.2014     

Vec:    Výzva na usporiadanie si vlastníckych vzťahov po svojich predkoch

Vážená pani, Vážený pán

 Výbor urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva obce Prievaly,  Vám  dáva do pozornosti  zoznam neznámych podielnikov, ktorých je viac ako 500 v našom spoločenstve. Menný zoznam nájdete na internetovej stránke obce Prievaly v časti  Urbárska spoločnosť_ neznámi podielnici TU

Usporiadaním si svojich vlastníckych pomerov po predkoch  si usporiadate svoj vlastný   majetok, zároveň získate resp . zvýšite svoj podiel v urbárskej spoločnosti pozemkovom spoločenstve obce Prievaly.

V prípade, že máte nejasnosti môžete sa s dôverou obrátiť na  vybor  spoločenstva písomne.

V priebehu mesiaca jún uverejníme termíny úradných hodín pre členov spoločenstva
Email : urbar@prievaly.sk Mobil: 0903/554692 – až po 16.00 hodine  do 18.00 hodiny  len v pracovné  dni

Za výbor spoločenstva:


Predseda spoločenstva :       Ing. Tibor Petráš  

Dokumenty