Preskočiť na obsah

Povinnosť podať daňové priznanie do 31.01.2024

Zverejnené 29.12.2023.

Do 31. januára 2024 majú povinnosť podať daňové priznanie všetci tí, u ktorých nastala v roku 2023 zmena týkajúca sa dane z nehnuteľností. Rozhodujúci je stav vlastníctva danej nehnuteľnosti k 31.12.2023. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 podávajú všetci tí, ktorí napr. predali, kúpili, darovali, zdedili, prípadne nadobudli dražbou byt, dom, pozemok, príp. inú nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie. Táto povinnosť sa týka aj daňovníkov, ktorí v roku 2023 požiadali o drobnú stavbu. Daňové priznanie je povinný si podať ako aj kupujúci (DP vznik), tak aj predávajúci (DP zánik). Priznania je potrebné podať za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Prievaly. Vyplnené daňové priznanie treba priniesť na Obecný úrad alebo poslať poštou najneskôr do uvedeného dátumu.