Preskočiť na obsah

Triedenie odpadu – Vzdelávacie videá, čo kam patrí…

Zverejnené 20.6.2023.

logo

Vážený pán primátor, vážený pán starosta,

množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu. Aby percento vytriedeného odpadu stále rástlo, pravidelne vytvárame nové vzdelávacie materiály.Vzdelávacie videá Čo kam patrí?
Do pozornosti vám opäť dávame sériu videí „Čo kam patrí?“, kde sa v najnovších častiach venujeme triedeniu jednotlivých materiálov ako obaly z cigariet, z donášky, z ovocia, nápojových kartónov a postupne pribudnú aj ďalšie. Všetky vzdelávacie videá ENVI – PAK  nájdete tu.
Nová online hra o triedení odpadu
Online hru o triedení odpadu nájdete tu https://hra.triedime.sk/  Je určená nielen deťom, školákom, študentom, ale aj dospelým, ktorí sa radi hrajú a popri tom sa učia niečo nové, alebo si pripomenú zabudnuté. Online hru o triedení sme spustili len nedávno a ešte 9 dní sa záujemcovia môžu do nej zapojiť a súťažiť o skvelé ceny. 
Vzdelávacie materiály ENVI – PAK na jednom mieste
Dvadsať rokov tvorí ENVI – PAK vzdelávacie materiály pre deti materských, základných aj stredných škôl, letáky, plagáty brožúry ako správne triediť  pre obyvateľov miest a obcí. Všetky sú umiestnené na web stránke ENVI – PAK. Zasielame ich vytlačené aj elektronicky samosprávam, rozdávame na verejných podujatiach či na školeniach vo firmách. Sú dobrým podkladom pre všetky formy vzdelávania, ktoré ENVI – PAK pravidelne a celoročne vykonáva.   
Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:Snažte sa odpad netvoriť vôbec.Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.
V prípade otázok nás kontaktujte:
E-mail: obec@envipak.sk
ENVI – PAK, a.s. • Galvaniho 15/A • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.vezmisi.ma
Footer banner