Preskočiť na obsah

Návrh spevnenej plochy pred obecným úradom v Prievaloch

Zverejnené 31.1.2022.

Kategória

Návrh spevnenej plochy pred obecným úradom

v Prievaloch

Cieľ: Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti v centrálnej časti obce

Projekt je finančne podporený

Európskym fondom regionálneho rozvoja

Názov a sídlo prijímateľaObec Prievaly
906 34 Prievaly 189
Miesto realizácie projektuObec Prievaly, p. č. 221/1 KN-E – priestranstvo pred a pri obecnom úrade
Stručný opis projektuRevitalizácia verejného priestranstva pred obecným úradom.
Vybudovanie parkoviska, oporného múru, chodníkov,
osadenie mobiliárov (odpadové koše, stojany na bicykle, lavičky, kvetináče, vlajkové stožiare).
Doba realizácie projektu10/2021 – 01/2022
Výška schváleného príspevku30 000,00 EUR
Celkové náklady projektu46 284,98 EUR
Operačný programIntegrovaný regionálny operačný program 2014-2020
5 Miestny rozvoj vedený komunitou
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
MAS – OZ Podhoran – Zmluva o poskytnutí príspevku
č. IROP-CLLD-Q425-512-003-005
RealizátorPalkovič-SR, s. r. o., Hlboké 244