Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN č.1-2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Prievaly