Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 22017 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby