Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č.22021 o rozsahu, spôsobe, určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Prievaly