Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN Obce Prievaly 1-2020- Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína) a domu smútku v obci Prievaly