Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.22017 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Prievaly