Preskočiť na obsah

NÁVRH Dodatku č. 1 k VZN č.22021 o rozsahu,spôsobe, určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Prievaly