Navrh dodatku c1 k vzn obce prievaly 1 2020 prevadzkovy poriadok pohrebiska cintorina a domu smutku v obci prievaly

Zverejnené
31. marca 2023
Kategória

Prílohy