Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Prievaly o miestnych daniach