Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Prievaly o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované obcou Prievaly