Návrh VZN č.1-2020-Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Prievaly

Zverejnené
31. októbra 2020
Kategória

Prílohy