Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.1-2020-Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Prievaly