NÁVRH VZN č.1-2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na územi obce Prievaly

Zverejnené
30. novembra 2021
Kategória

Prílohy