Návrh VZN č.12017 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných bytoch obstaraných z verejných prostriedkov (s podporou štátu)

Zverejnené
31. mája 2017
Kategória

Prílohy