Návrh VZN č.12018 o miestnom poplatku za KO a DSO na území Obce Prievaly

Zverejnené
30. novembra 2018
Kategória

Prílohy