NÁVRH VZN č.12022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Prievaly

Zverejnené
31. júla 2022
Kategória

Prílohy