Preskočiť na obsah

NÁVRH VZN č.12022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Prievaly