NÁVRH VZN č.2-2019 o rozsahu,spôsobe určenia a výške úhrady za soc.služby poskytované Obcou Prievaly

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy