Preskočiť na obsah

NÁVRH VZN č.2-2019 o rozsahu,spôsobe určenia a výške úhrady za soc.služby poskytované Obcou Prievaly