Návrh VZN č.2-2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Prievaly

Zverejnené
31. októbra 2020
Kategória

Prílohy