Návrh VZN č.22018 o rozsahu,spôsobe určenia a výške úhrady za soc.služby poskytované Obcou Prievaly

Zverejnené
30. novembra 2018
Kategória

Prílohy