Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.32016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Prievaly