Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.32022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach Obce Prievaly