Návrh VZN č.32022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach Obce Prievaly

Zverejnené
30. novembra 2022
Kategória

Prílohy