Návrh VZN č.4 2020 o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Prievaly

Zverejnené
30. novembra 2020
Kategória

Prílohy