Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.4 2020 o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Prievaly