Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 52016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prievaly