Návrh VZN obce Prievaly č.22023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Zverejnené
31. marca 2023
Kategória

Prílohy