Preskočiť na obsah

Odvolanie voči rozhodnutiu č. OVŽPaD/VS/2023/360 zo dňa 13.03.2023 – odpoveď