Oznámenie o prerokovaní Návrhu – „Územný plán obce Prievaly – Zmeny a doplnky č. 1“

Zverejnené
30. novembra 2022
Kategória

Prílohy