Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – Rímskokatolícka cirkev – farnosť Prievaly

Zverejnené
31. decembra 2022
Kategória

Prílohy