Oznámenie o začatí územného konania-Lokalita pod hájom-Rozšírenie vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie

Zverejnené
31. marca 2020
Kategória

Prílohy