Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby-Lokalita Záhrady-Rozšírenie vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie