Oznámenie starostky obce Prievaly o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca OZ

Zverejnené
30. novembra 2021
Kategória

Prílohy