Rozhodnutie na začatie územného konania o umiestnení stavby-Lokalita Pod hájom SO rozšírenie verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie

Zverejnené
30. júna 2020
Kategória

Prílohy