Preskočiť na obsah

Rozhodnutie na začatie územného konania o umiestnení stavby-Lokalita Pod hájom SO rozšírenie verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie