Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby Prievaly RD č. 330

Zverejnené
31. júla 2018
Kategória

Prílohy