Rozhodnutie RÚVZ o zákaze prevádzky ZŠ s MŠ Prievaly – 13.09.-26.09.2021

Zverejnené
30. septembra 2021
Kategória

Prílohy